Tin Mới

Vai Trò Quan Trọng Của Màn Hình Tương Tác Trong Lĩnh Vực Y Tế

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở mọi lĩnh vực từ văn phòng bác sĩ, phòng khám cấp cứu […]

Màn Hình Tương Tác Tốt Nhất Cho Giáo Dục

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục là một xu hướng tất yếu trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện […]

Màn Hình Tương Tác Tốt Nhất Cho Doanh Nghiệp

Thời đại công nghệ 4.0 các doanh nghiệp có nhu cầu ngày càng cao về trang thiết bị cho hội […]

Công Nghệ Lớp Học SCALE-UP: “Công Cụ Đắc Lực” Hỗ Trợ Cho Việc Học Tập

Thông thường, ở các trường học, giáo viên sẽ giảng bài trên lớp và sau đó học sinh sẽ hoàn […]