Thông thường, ở các trường học, giáo viên sẽ giảng bài trên lớp và sau đó học sinh sẽ hoàn thành bài tập sau giờ học. Tuy nhiên, các lớp học SCALE-UP đã hiện đại hóa phương pháp học truyền thống, nghĩa là khi tham gia lớp học này, học sinh sẽ học các bài học vào thời gian riêng của họ và làm bài tập để củng cố kiến thức ở trên lớp. Giáo viên sẽ hỗ trợ và phản hồi các vấn đề liên quan tới bài học, và học sinh được khuyến khích cộng tác thường xuyên thông qua việc sử dụng công nghệ.

Môi trường học tập đang trở nên linh hoạt hơn, phương pháp giảng dạy truyền thống đang dần thay đổi để phù hợp với các cách học khác nhau. Hơn nữa, sự hợp tác của học sinh đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong lớp học.

Lớp học SCALE-UP là một minh chứng cho sự thay đổi mạnh mẽ này. SCALE-UP được viết tắt từ “Student-Centered Active Learning Environment with Upside-down Pedagogies” (Môi Trường Học Tập Năng Động Lấy Học Sinh Làm Trung Tâm với Lớp Học Đảo Ngược) là một hình thức tiếp cận mới phổ biến để giảng dạy và học tập – nơi nâng cao sự cộng tác của học sinh.

Vậy SCALE-UP Là Gì?

Lớp học SCALE-UP hoạt động rất khác biệt so với hình thức truyền thống. Thay vì giáo viên sẽ giảng bài học trên lớp và học sinh sẽ thực hiện các bài tập hoặc dự án sau giờ học, thì học sinh có nhiệm vụ tìm hiểu kỹ nội dung bài học trước khi đến lớp. Cách tiếp cận này tiết kiệm thời gian trên lớp cho các hoạt động nhóm, cho phép học sinh áp dụng kiến thức vào các vấn đề, dự án và thảo luận trực tiếp trên lớp.

Công Nghệ Trong Lớp Học SCALE-UP

Có rất nhiều hoạt động khác nhau diễn ra trong lớp học SCALE-UP như thảo luận nhóm, dự án thực hành, mô-đun tương tác, trình diễn, mô phỏng, thử nghiệm, thuyết trình, phòng thí nghiệm, cuộc thi và câu hỏi clicker để kiểm tra sự hiểu bài và thu hút học sinh tham gia vào bài học.

Các lớp học SCALE-UP thường được sắp xếp cùng với máy chủ của giáo viên ở vị trí trung tâm. Học sinh có thể chia thành ba nhóm, mỗi nhóm chia sẻ một máy tính được chia sẻ giữa các màn hình. Màn hình được bố trí thích hợp trên các bức tường, vì vậy mọi học sinh đều có quyền truy cập và tầm nhìn tốt, họ có thể nhìn thấy nhau. Tất nhiên, Wi-Fi, năng lượng pin đầy đủ và màn hình tương tác là ba yếu tố quan trọng. Đối với không gian lớn hơn, micro và thiết bị âm thanh khác có thể cần lắp đặt.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy, không gian màn hình là một thành phần quan trọng nhất trong lớp học SCALE-UP. Bản thân các học sinh SCALE-UP đã nói rằng màn hình tương tác nâng cao trải nghiệm học tập. Bên cạnh đó, màn hình tương tác cũng đứng đầu danh sách các thành phần chính không thể thiếu của SCALE-UP được xếp hạng bởi Hiệp hội Giáo viên Vật lý Hoa Kỳ.

Các lớp học SCALE-UP không có nhiều học sinh tham dự như trên giảng đường nhưng không gian học tập của học sinh khá riêng tư. Đồng thời, nó cũng tạo điều kiện và cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng công nghệ, đặc biệt là các bài thuyết trình và bài nhóm.

Vai Trò Của Công Nghệ Trong Lớp Học SCALE-UP

Nhờ tầm quan trọng của chức năng quét màn hình, trình chiếu và chia sẻ màn hình trong các lớp học SCALE-UP, công nghệ của màn hình ViewSonic rất thích hợp với những môi trường học tập này cũng như một số nơi khác. Khi được kết hợp với phần mềm myViewBoard dựa trên đám mây, màn hình tương tác có thể tăng cường giao tiếp và cộng tác trong nhiều không gian học tập.

Cho dù bạn đang trải nghiệm hoặc tham dự các lớp học SCALE-UP này thì công nghệ màn hình tương tác ViewSonic đóng vai trò quan trọng trong việc đưa các lớp học vào đời sống.

Tổng Kết

Lớp học SCALE-UP khác hoàn toàn so với hình thức giảng dạy truyền thống trước đây. Sự thay đổi mới mẻ này giúp cho học sinh có tính tự giác chuẩn bị trước bài học trước khi đến lớp, giáo viên và học sinh có nhiều thời gian tương tác và trao đổi về bài học trên lớp và học sinh có nhiều thời gian để thực hành bài tập nhiều hơn để hiểu sâu hơn các bài học. Đồng thời, học sinh có thể nâng cao các kỹ năng sử dụng công nghệ từ các bài thuyết trình và làm việc nhóm.