• Màn hình cảm ứng PCAP 20 điểm
• Độ phân giải 4K Ultra HD
• Xác thực đa yếu tố cho bảo mật cấp doanh nghiệp
• Trung tâm cảm biến Azure IoT tích hợp
• Kết nối USB Type-C tiện lợi và nhanh chóng
• Màn hình kính cạnh và thiết kế không viền

Hiển thị tất cả 4 kết quả